Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Timepris kr. 325,00 + moms. (indbefatter kontortid, kørselstid og

mødetid hos kunde eller 3'die mand).

Tillæg til timepris:

- Indkøb af ringbind ved opstart af sag. Forbrug af ringbind generelt.

Stk. pris beregnes med 18,00 + moms.

- Forbrug af diverse plastikomslag, plastikmapper og mangfoldiggørelse

af sagspapirer samt fotokopier, Beregnes med kr. 30,00 + moms pr. faktura.

- Hjemtagelse af regnskaber afregnes til kr. 50,00 + moms.

- Øvrige eksterne omkostninger i forbindelse med sagsbearbejdning.

- Forsendelse af sagspapirer afregnes med den opkrævede porto/fragt.

- Transport afstande (hen og tilbage) op til km 100 er inkluderet i timepris.

- Transport afstande (hen og tilbage) over km 100 beregnes med kr. 1,50 + moms pr. km.

- Transport, hvori indgår udgifter til færge og brotakst beregnes med faktiske priser.

Ultimo hver måned fremsender vi faktura

og opgørelse med angivelse af timeforbrug

og øvrigt forbrug i henhold til anførte takster.

Betalingsbetingelser 10 dage fra faktura dato.

Ved for sen betaling beregnes 1,25% i morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

Der tages forbehold for prisændringer

Du får månedligt en opgørelse over timeforbrug og øvrigt forbrug. - Betalingsbetingelser er 10 dage. Ved for sen betaling beregnes 1,25% pr. påbegyndt måned